Ponúkame na predaj
  • Uhlie – voľne ložené aj balené, čierne/hnedé, brikety, koks
  • Štiepané palivové drevo na paletách aj voľne ložené
  • Drevené brikety
  • Ekopelety