OdriStav

Firma OdriStav bola založená v roku 2011 so zámerom realizovať obchodnú a stavebnú činnosť. Spoločnosť sa zameriava na predaj stavebného materiálu a realizáciu stavieb. Neoceniteľnou devízou kvalitného tímu pracovníkov sú dlhoročné skúsenosti s realizáciou stavieb a tiež flexibilita a pružná reakcia na najnovšie požiadavky moderného stavebného trhu. Firma OdriStav je pre každého investora zárukou, že jeho projekt bude dokončený včas a kvalitne, podľa jeho požiadaviek. Predmetom činnosti je nielen komplexná dodávka stavebných objektov, ale aj samotných prác od výkopov až po kompletné odovzdanie stavby.Naša firma postupne rozširovala svoju činnost na predaj pevných palív (uhlie, drevo, brikety) a predaj štrko-pieskov. V našej predajni sme otvorili nové kúpeľňové a interiérové štúdio, zahájili predaj elektroinštalácie a vodoinštalačného a kurenárskeho materiálu. Svojou obsiahlou ponukou materiálov a tovarou sa snažíme uspokojiť požadavky našich zákazníkov v plnej miere.